Г-дин Османи не го познава уставниот поредок на македонската држава

Министерот за Надворешни работи Господин Бујар Османи, по професија лекар, со давање законски решенија за прием на мерки на странски држави САД, Обединетото Кралство, или било која друга држава,  уште еднаш покажува дека не го познава уставниот и законскиот правен поредок на нашата македонска држава. Имено, Министерот за Надворешни работи не е овластен, ниту надлежен, за превземање и вклучување на вакви мерки во уставот на нашата суверена македонска држва.  Ваква активност, давање законски решенија за преим на мерки на странски држави во нашата македонска држава, не е позната во меѓународното право и меѓународниот правен поредок. Министерот за Надворешни Работи со ваквите мерки, кои јавно ги предлага, го урива уставниот поредок и правниот поредок на македонската држава. Исто така, со ваква негова незаконска активност ја подведува нашата држава со статус на понижена држава-протекторат која служи на странски туѓи интереси. Криминалот кој го детектираат САД, Обединетото Кралство како и било која друга држава во нашата држава, се решава на билатерален однос меѓу државите во соработка со Министерството за внатрешни работи и Државното Јавно Обвинителство во македонската држава. Ваквите недопуштени активности на Министерот за Надворешни Работи се сведуваат на криминални активности на рушење на македонската држава.