Месец: м.г

Можна идна Грчка Блокада

Делегација на НовАсном беше во посета на Еленската Република и забележа дека на сите информативни сообраќајни табли се уште пишува FYROM, таква држава ниту постоела ниту постои. Ние се прашуваме, дали Македонските власти имаат реагирано кон гаранторите на понижувачкиот Препсански договор или пак Еленската Република? Исто така, интернет сајтот на Еленското МНР се уште пишува дека Тито ја создал Македонија. Пак се прашуваме дали Македонските власти имаат реагирано кај Еленската Република за прикажување на погрешни историски факти? Ние од НовАсном, стравуваме дека со неменувањето на информативните табли во Еленската република како и не ратификувањето на понижувачкиот Преспански договор во Еленскиот Парламент, Еленската Република всушност има намера да го кочи патот на Република Македонија кон патот ЕУ во иднина и само прашање е време кога тоа ќе се случи.

Средба помеѓу НовАсном и МНА

Во црквата Св. Димитрија во село Селце, Прилеп, се одржи средба помеѓу членовите на здружението НовАсном и Македонска Национа Академија, МНА. Средбата се одржа во пријателска и срдечна атмосфера. Благодарност до Членовите на МНА овозможмувајќи на претседателот на НовАсном Сашо Маневски да ја претсави организацијата пред членовите на МНА. Двете страни се договорија да работат на конкретни заеднички проекти во иднина за да се реализираат Македонските Национални интереси.