ВРЕДНОСТИ

Храбри
Носиме храбри одлуки за да ги исполниме нашите цели и платформата. Мора да си решителен и одлучен.
Чесни
Имаме чесни намери, чесни луѓе сме, и при секоја одлука, задача или преземање на одговорност, чесно пристапуваме кон нив.
Одговорни
Имаме одговорен пристап кон исполнувањето на зададените обврски, целите и платформата.
Непокорни
Бескомпромисно лојални на нашите цели, платформи и програми.