Бунт на Македонскиот Дух на Непокор

Не е можно да си Македонец или да живееш во Македонија, а да не бидеш исткаен со разбојот на историјата. Македонецот историски е духовно проткаен, Библиски – својата земја си ја нарекува Мајка Македонија. За Македонецот – обичниот човек, минатото, древните градби, црквите, писанијата и симболите го градат неговото битие и битисување. Шеснаесетзрачното сонце е наш симбол на светлината, вистината и правдата. Независноста на Република Македонија засекогаш ја овековечивме со веењето на сонцето од Кутлеш.
Сега дојде време на предавници. Политичари на власт од 2017 година, државата ја претворија во ПРОТЕКТОРАТ. Судиите и обвинителите односно правосудството на оваа ненародна власт со пресуди и казни на македонските граѓани сакаат да го избришат името, Република Македонија. Сакаат да го избришат шеснаесетзрачното македонско сонце – симбол на независноста на македонскиот народ и Македонија.
Се крева гласот на Македонецот! Нема да може да ни ја земете и украдете светлината и правдата во Македонија!