Бугарија да плати 344 милиони долари воени репарации на Република Македонија

Организацијата НовАсном, смета дека нашиот источен сосед-Република Бугарија треба, на Република Македонија да и исплати воени репарации во износ од 334,266,670.00 милиони американски долари, за штетата нанесена за време на Втората светска војна кога, бугарската окупациска војска ја окупираше Македонија. Оттука, сметаме дека Република Македонија, треба да пристапи кон разгледување и формализирање на вакво барање и до нашиот источен сосед, час поскоро, официјално  да поднесе адекватно барање.

Како базична и појдовна сума ја земавме сумата од 25 милиони долари која Република Бугарија ја прифати да ги плати како репарации кон Југославија кога го потпиша Бледскиот Договор на 1 Август 1947 година во Блед, Република Словенија. Сумата од 334,266,677.00 милиони американски долари ја добивме од кога ги пресметавме инфлаторните трошоци од 1 Август 1947 па се до денеска и за тоа го користевме инлфаторниот калкулатор на Министертсвото за труд на САД.  

Паралелно на ова барање, Организацијата НовАсном предлага да се донесе закон кој строго ќе го утврди трошењето на овие сресдства во развојот на недоволно развиени подрачја и одредени инфрастуктурни проекти кои ќе бидат распределеи на следниов начин : 40% од парите да се користат за реновации на болничките центри и вработување во болничките центри  во источниот и јужниот регион, 30% од средствата да се искористат за изгрдадба на пречистителни станици во Битола, Охрид и Струмица и 30% од средствата да се користат за реновирање на школите низ Републиката.