Францускиот Предлог: Предавство

Организацијата НовАсном после анализата на т.н. Француски Предлог, изразува огромна загриженост дека истиот е екстремно опасен по се што е македонско, дека длабоко навлегува и ги руши идентитетските одредби на македонската нација.

Во третиот член од документот за Европската Генерална Позиција [H1] за почеток на преговорите, двете страни Бугарската и Македонската ќе имаат можност да дадат свои интерпретации за Македонскиот јазик. Според  познатата Бугарска позиција, до пред 1945 година Македонскиот јазик бил Бугарски дијалект, истата оваа позиција ќе биде нотирана во официјален документ кој е дел од Европската Генерална Позиција.

Ова ќе биде прв официјален документ, каде што ние како држава имплицитно ја прифаќаме бугарската позиција, дека нашиот јазик до 1945 бил бугарски дијалект со тоа што прифаќаме во официјален ЕУ документ да стои бугарското гледиште за нашиот јазик. 

Овој нов момент, Бугарија ќе го искористи внатре во ЕУ, во сите документи каде ќе биде Македонскиот јазик преведен, да нотира дека тој бил бугарски дијалект до 1945. Со тоа не само што јазикот не е заштитен него преку овој член директно се напаѓа коренот на нашиот јазик и идентитет.  Апсолутно неприфатливо за нас.

Член 22 од истиот документ, според кој МНР се повикува дека е заштитен македонскиот јазик, има технички карактер и се бави со техниките и логистиката на преводот на документите во ЕУ на Македонски јазик. Но не се  бави со фундаментот на проблемот а тоа е дека Македонски јазик е бугарски дијаленкт до 1945 година и ќе бидат нотирани во дел од членот 3 од документот за Европската Генерална Позиција.              

Во член два од делот на документот, Заклукчоците на Европскиот Совет, имплементацијата на  Преспанскиот и Бугарскиот договор се внесени како дел од нашиот пат кон ЕУ. Значи не само Бугарија туку и Грција во секое време ќе можат да не уценуваат, услоуваат и рекетираат преку отфрлениот на референдум, преспански договор. Цело тежиште на имплементација на двата договора, Преспански и Бугарски, е на наша страна и нема ништо што би ги приморало Грција и Бугарија да ги имплементираат истите договори од нивна страна. Ова значи дека кршењето на правата на Македонците во Грција и Бугарија ќе продолжи да биде норма, додека Европската Унија преку разни нејзини органи, ќе нотира проблеми кај нас а не кај Грција и Бугарија. Апослутно неприфатливо

Вметнување на Бугарите во нашиот устав пред да почнат преговорите нотирано во Член 11 од документот на заедничка ЕУ позиција. Ова е додатна уценувачка алатка да преку член 5 од Европската Генерална Позиција, Бугарија ќе бара ние да ги исполнуваме правата на бугарите во Македонија преку исполнување на Копенхашките критериуми за почитување на правата на малцинствата. Целото тежиште за исполнување на правата на малцинставата се ставени кај нас а не кај Бугарија. И пак, во конктинуитет ние ќе имаме проблеми со нашите малцинства, демек, не сме давале доволно права на Бугарите во Македонија додека Бугарија во континуитет ќе ги крши основните човекови права на Македонците како што е нотирано во 14 пресуди на Евроспкиот Суд за Човекови Права. Апсолутно неприфатливо

И за крај, сржта на предавстото лежи во Членот 14 од документот заедничка ЕУ позиција и Член 3 од заклучоците на Европскиот Совет. И двата члена реферираат на протоколот кој е постигнат меѓу Бугарија и Македонија на 4 Јуни, Дочје Веле го објави а нашава влада го крие. Преку мултидисциплинарната експертска комисија Бугарија ќе не прави бугари по сите основи. Тоа е нашиот пат до ЕУ, прифатен од ЕУ, аминуван од САД, одобрен од Претседателот Пендаровски и Премиерот Таче и апсолутно неприфатлив за нас Македонците.

Во тој контекст се прашуваме дали Престедателот Пендаровски и Премиерот Таче се нашата перфектна Пета колона или не?


 [H1]