Средба помеѓу НовАсном и МНА

Во црквата Св. Димитрија во село Селце, Прилеп, се одржи средба помеѓу членовите на здружението НовАсном и Македонска Национа Академија, МНА. Средбата се одржа во пријателска и срдечна атмосфера. Благодарност до Членовите на МНА овозможмувајќи на претседателот на НовАсном Сашо Маневски да ја претсави организацијата пред членовите на МНА. Двете страни се договорија да работат на конкретни заеднички проекти во иднина за да се реализираат Македонските Национални интереси.