Ден на Македонскиот Јазик

После забраната за влез на претседателот на НовАсном во Хеленската Република, активисти на организацијата денеска се во Постол- Европска Грција, местото каде што е роден Крсте Петков Мисирков- еден од основоположниците на современиот македонски јазик, автор на првата книга и првото списание на современ македонски јазик. Одовде, му оддаваме почит и благодарност за неговата животна борба за зачувување на македонскиот јазик и за подобра положба на македонскиот народ. Одовде, од неговото родно место, нагласуваме дека Мисирков, во своите писанија користел азбука што е база за денешната македонска кирилична азбука. Авторот на книгата „За македонцките работи“, сметал и напишал дека „ Македонецот не треба да се слева и да се обезличува живеејќи меѓу Бугари и Срби“.

Денеска, во 21 век, македонската нација, за жал се наоѓа во слична ако не и иста ситуација во која живеел Крсте Петков Мисирков, кога на македонците им се бранел македонскиот мајчин јазик. Денеска овде во Европска Грција, и покрај потпишувањето на предавничкиот Преспански договор, соочени сме со силни напади за оспорување на автентичноста на македонскиот јазик а на македонците им се оспорува правото да го изучуваат својот мајчин јазик. Жалосно е што, денеска, кршењето на основните човекови права на македонците во дел од ЕУ е норма.

Ние од НовАсном, даваме завет дека ќе го следиме и ќе го продолжиме делото и борбата на Крсте Петков Мисирков, ќе се бориме и избориме за зачувување на нашиот мајчин македонски јазик и за нашето основно човеково право на самоопределување, право втемелено во повелбата на Обединетите Нации.