Енергетски Предизвици и Решенија – Проф. Д-р Константин Димитров

Разговор со Професор Д-р Константин Димитров за сегашната енергетска криза, генезата на истата како и предлог решенија за излез од истата.